Poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy | do-domu.sk


Poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením na adrese:

Do-domu.sk, s.r.o.

Limbová 3054/2

01007 Žilina

alebo emailom na: info@do-domu.sk.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza v spodnej časti tohto listu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. V prípade, že s tovarom bolo zaobchádzané iným spôsobom, než je potrebné na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru, spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VYPLŇTE A ZAŠLITE TENTO FORMULÁR LEN V PRÍPADE, ŽE SI ŽELÁTE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

do-domu.sk, sro, Limbová 3054/2, 01007 Žilina týmto oznamujeme, že odstupujeme od zmluvy na tento tovar/tovary: 

Číslo objednávky alebo faktúry:...............................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ...............................................................................................................

Adresa spotrebiteľa: .............................................................................................................................

Platbu vrátiť: o na adresu spotrebiteľa o na účet (IBAN):...............................................................................

Dátum: ............................................................                             

 

Podpis:

Pricemania.sk NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.
kontakty do-domu.sk
0 položiek
0 €