Obchodné podmienky a reklamačný poriadok | do-domu.sk


Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 

 • Nákup v internetovom obchode www.do-domu.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Predávajúci: do-domu.sk, s.r.o., Limbová 3054/2, 010 07 Žilina, IČO: 46075712, IČ DPH: SK2023223004.
  Spoločnosť je zapísaná do OR SR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.54418/L.
 • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.do-domu.sk.

 
OBJEDNÁVANIE TOVARU
 

 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.do-domu.sk.
 • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať e-mailom na adrese info@do-domu.sk ).
 • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému. Následne po overení objednaného tovaru a rezervácie tovaru na sklade našimi pracovníkmi odošle predávajúci potvrdenie rezervácie tovaru. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
 • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
 • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
 • Každá objednávka musí obsahovať:
 • Meno kupujúceho
 • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
 • Telefonické číslo alebo e-mailovú adresu
 • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Dátum vystavenia objednávky
 • Spôsob úhrady za tovar
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
 • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
 • IČO, DIČ, prípadne IČ DPH spoločnosti


PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
 
Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom
 • pri prevzatí tovaru: poštovou alebo kuriérnou dobierkou
 • Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie o rezervácii tovaru na sklade, ktoré počas pracovných dní odosielajú naši pracovníci operatívne.
 • V prípade, že Vám podklad na úhradu nebude e-mailom doručený do 48 hodín, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.
 • Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
 • Predávajúci si môže na určitý tovar po predchádzajúcom upozornení vyžiadať platbu za tovar vopred.

 
DODACIE PODMIENKY
 

 • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou alebo kuriérom).
 • Tovar bude odoslaný vrámci lehoty uvedenej v internetovom obchode.
 • Tovar skladom bude v prípade platby na dobierku odoslaný kupujúcemu do 48 hodín, ak je označený ako SKLADOM.        V opačnom prípade bude tovar odoslaný podľa lehoty, ktorá je uvedená v internetovom obchode - teda napríklad 3 dni, 1 týždeň, 2 týždne a pod. Náš systém kupujúceho automaticky e-mailom informuje o každej zmene objednávky.
 • V prípade platby vopred prevodom na účet tovar odosielame až po prijatí platby, takže dodacia lehota bude predĺžená o dobu potrebnú na prijatie platby.
 • Pokiaľ je tovar odosielaný poštou a zásielka Vám nepríde do 3 dní od prijatia e-mailu s oznámením o odoslaní objednávky, informujte sa na zásielku na Vašej pošte na základe identifikačného čísla zásielky, ktoré posielame ako súčasť oznámenia o odoslaní zásielky.
 • V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom príp. telefonicky a oznámia Vám termín odoslania, resp. ponúknu adekvátny alternatívny tovar ako náhradu za objednaný.

 

 • Za poštovné a balné objednaného tovaru predávajúci účtuje náklady vo výške:
 • Batérie, doplnky a ostatné drobné príslušenstvo: 6,00 €
 • Sanitárna keramika, kúpeľňové skrinky, zrkadlá: 8,50 €
 • Vane veľký nábytok, kúpeľňové zostavy a nadrozmerný tovar (váha do 100 kg): 12,00 €

 

Poplatok v prípade dobierky +1,5 € s DPH k cene poštovného.

 

 • U nás máte DOPRAVNÉ ZADARMO až do domu, kdekoľvek po celej SR pri nákupe nad 600€ (hmotnosť do 100kg). Tovar pri každej objednávke kontrolujeme ihneď po prebratí od dodávateľa a vo väčšine prípadoch ho prebaľujeme, aby bol bezpečne doručený až k Vám. Chceme čo najvyššou mierou zabrániť jeho poškodeniu pri preprave. 

Pri nadrozmernom náklade Vás budeme o cene za dopravu informovať pred potvrdením objednávky.

 • UPOZORNENIE: Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru
 • V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar, alebo vrátiť finačnú čiastku za uvedený tovar.
 • Teda reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 

VRÁTENIE TOVARU
 

Podrobné podmienky o vrátení tovaru si môžete prečítať na tejto stránke: http://www.do-domu.sk/texty/Odstupenie-od-zmluvy/

Tlačivo si stiahnete po kliknutí na tento link.

 

Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení zasielajte tovar ktorý je nepoškodený, nepoužívaný vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru. Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

Tovar, ktorý bol objednaný na mieru - nie je možné vrátiť  predávajúcemu. 

 

 
REKLAMÁCIE
 
Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, a pod.
Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Viac o ochrane osobných údajov sa dočítate tu:

http://www.do-domu.sk/texty/Ochrana-osobnych-udajov/

 

ALTERNATÍVNE ON-LINE RIEŠENIE SPORU

 

 • Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.
 • Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.


 

Pricemania.sk NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.
kontakty do-domu.sk
0 položiek
0 €